Ejerforening

Fordeling af vedligeholdelsespligt

 

Det er af og til svært at foretage en afgrænsning mellem den vedligeholdelse, der skal afholdes af ejerforeningen og den enkelte ejers vedligeholdelsesforpligtelse.

Nedenstående skal derfor tjene som vejledning med udgangspunkt i de almindeligst stillede spørgsmål.

Det skal særligt bemærkes, at denne vejledning tager sit udgangspunkt i normal-vedtægten for ejerforeninger, idet der i særvedtægter for den enkelte ejerforening kan være aftalt en anden udgiftsfordeling.


 

Hovedreglen er den, at alt det, der skal vedligeholdes eller fornyes indenfor lejlighedens 4 vægge påhviler den enkelte ejer, således at alt vedligeholdelse uden for lejlighederne, herunder føderør for installationer (stigestrenge og faldstammer indtil disses individuelle forgreninger i de enkelte lejligheder) skal bekostes af ejerforeningen.


 

Spørgsmål
Ejer
Ejerforening

Utæt blandingsbatteri i køkken eller bad
  
Reparation af vandlås, selvom den måtte befinde sig i underliggende lejlighed.
  
 
Defekte kontakter i lejligheden
  
 
Udskiftning af vinduer
  
Udskiftning af termoruder
  ()
Toilet, cisterne, håndvask
  
Fuger i fliser, klinker, terazzogulv
  
Opretholdelse af vådrumssikring
  
Utæt faldstamme, gennemgående
  
Utæt afløb indtil tilslutning til fødeledning
  
Utæt badeværelsesgulv(etageadskillelse)
  ()
Stoppet afløb i køkkenvask
  
Radiatorer, radiatorventiler i lejligheden
  
Låse og nøgler til lejligheden
  
Altaner
  
Gulve, vægge og træværk i lejligheden
  
Køkkenelementer, skabe og andet inventar i lejligheden
  
Angreb af insekter, mus, rotter og andre skadedyr
  
Skjulte rør, afgrænset fra føderør
  
Varme-/ vandmålere
  
Indvendig vedligeholdelses af lokaler med særskilt brugsret til de enkelte lejligheder
  
Postkasser i fælles opsætning
  
Kviste, flunker
  
Antenner, paraboler (individuelle)
  
Fællesantenne, signalforsyning
  
Vedligeholdelse, fornyelse på alle fællesarealer uden for afgrænsningen til de enkelte lejligheder
  

 

() Forpligtelsen vil dog påhvile den enkelte ejer, såfremt ejerforeningen kan godtgøre, at en skade skyldes ejers misligholdelse, eller tilsidesættelse af påbud (skadedyr)