Lejeloven efter den 1. juli 2015

Overblik over de væsentligste ændringer i lejeloven

 

Den 1. juli 2015 trådte en ny lejelov i kraft.

Her ses et uddrag af de punkter, som bl.a. er resultatet af den nye lejelov:

Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport.

Der kan ikke aftales nyistandsættelse af lejemål. Nyt begreb, normalistandsættelse, indføres.

Der skal indberettes vedligeholdelsesregnskaber og udarbejdes vedligeholdelsesplaner i omkostningsbestemte ejendomme.

Der kan aftales nettoprisindeksregulering af lejen, men ikke længere trappelejereguleringer.

Der indføres strafgebyr for tabte sager i huslejenævnet.

 

Du kan læse nærmere om den nye lejelov her.