Udlejningsejendomme

Prisliste bolig og erhverv

 

Prisen for ejendomsadministration af udlejningsejendomme, bolig og erhverv, tager udgangspunkt i den enkelte kundes behov.

 

Priser der ikke er indeholdt i en administrationsaftale, afregnes efter følgende satser:

Prisliste vedr. ydelser, der afregnes efter medgået tid:

(bemærk at priserne er angivet inkl. moms)

 

Beskrivelse Timepris inkl. moms
Bogføring, simpel 500
Regnskabsmedarbejder 750
Administrator 950
Specialist (finansiering, lejeret m.m.) 1.375
Bygherrerådgivning 1.375
Servicemedarbejder 395
   
Aftentillæg pr påbegyndt time 500
   
Honorar for byggesager % af byggeomkostning
Projektering inkl. teknisk bistand og byggeadministration samt afsluttende regnskab 16 %
Projektansvar inkl. byggesagsadmininistration samt afsluttende regnskab 8 %
Byggesagsadministration 5 %
   
Bankskifte 3.500