fbpx

Selskabsadministration – Registreret Forvalter af Alternative Investeringsfonde (FAIF)

Derfor skal du vælge os som administrator

Som registreret Forvalter af Alternative Investeringsfonde, tilbyder Laros at varetage administrationen af ejendomsselskaber og eventuelt tilhørende holdingselskaber (Alternative Investeringsfonde – AIF).

Vi skruer altid en administrationsaftale sammen, som passer til kundens behov. Vores mål er at levere den bedste oplevelse til kunden med vores administrationsløsning. Vi tør endda godt kalde den for markedets bedste løsning, blandt andet fordi:


Vores kunder får en fast kontaktperson, der har det fulde overblik over kundens selskaber og ejendomme, inklusive bogholderi, regnskab og ejere. Det gavner vores kunder når både ejendoms- og selskabsadministration varetages i samme hus. Læs mere om vores ejendomsadministration her.


Vi har investeret meget i den nyeste it, så vores interne processer er så automatiserede og fejlfri som muligt.


Skræddersyede rapporteringsløsninger og -intervaller.

Eksempler på ydelser, der er omfattet af selskabsadministrationen

Vi varetager gerne de administrative opgaver der relatere sig til driften af et AIF-selskab. Det drejer sig oftest om:

  • Daglig selskabsledelse og domiciladresse
  • Kontakt til selskabets interessenter, herunder ejerkreds, Erhvervsstyrelsen, SKAT mv.
  • Fremsendelse af regnskab og øvrige investororienteringer
  • Betaling af løbende fakturaer og bogføring i henhold til gældende regnskabs- og bogføringslovgivning
  • Udarbejdelse af årligt drifts-, balance- og likviditetsbudget
  • Løbende budgetopfølgning
  • Indkaldelse til, og afholdelse af, bestyrelsesmøder og generalforsamling, deltagelse i disse som dirigent og referent
  • Øvrige administrationsopgaver forbundet med selskabet, herunder eventuel oprydning

Oversigten er langtfra udtømmende, og der vil i mange tilfælde være behov for at skræddersy en løsning til kundens specifikke behov. Vi er sikre på, at vi finder en god løsning til alles behov.

Ved Laros administrerer vi i dag en lang række udlejningsejendomme og porteføljer af udlejningsejendomme. Ejendommene omfatter både bolig og erhverv, og rækker fra helt små byejendomme til meget store boligkomplekser og erhvervsejendomme.

Vi har, med vores mangeårige kendskab til branchen, et solidt grundlag for administrationen bl.a. via veludviklede og velafprøvede arbejdsprocesser og erfarne medarbejdere, som i det daglige benytter den nyeste IT til at løse opgaverne så effektivt og professionelt som muligt.

Målsætningerne nås bedst, når de er afstemt med vores omverden.

Vi er registreret som Forvalter af Alternative Investeringsfonde (FAIF). Se mere her.

Kontakt Laros og få et tilbud nu!