fbpx

Fordeling af vedligeholdelsespligt

Det er af og til svært at foretage en afgrænsning mellem den vedligeholdelse, der skal afholdes af ejerforeningen og den enkelte ejers vedligeholdelsesforpligtelse.

Nedenstående skal derfor tjene som vejledning med udgangspunkt i de almindeligst stillede spørgsmål.

Det skal særligt bemærkes, at denne vejledning tager sit udgangspunkt i normal-vedtægten for ejerforeninger, idet der i særvedtægter for den enkelte ejerforening kan være aftalt en anden udgiftsfordeling.

Hovedreglen er den, at alt det, der skal vedligeholdes eller fornyes indenfor lejlighedens 4 vægge påhviler den enkelte ejer, således at alt vedligeholdelse uden for lejlighederne, herunder føderør for installationer (stigestrenge og faldstammer indtil disses individuelle forgreninger i de enkelte lejligheder) skal bekostes af ejerforeningen.

Hvem vedligeholder EJER EJERFORENING
Utæt blandingsbatteri i køkken eller bad
Reparation af vandlås, selvom den måtte befinde sig i underliggende lejlighed.
Defekte kontakter i lejligheden
Udskiftning af vinduer
Udskiftning af termoruder ()
Toilet, cisterne, håndvask
Fuger i fliser, klinker, terazzogulv
Opretholdelse af vådrumssikring
Utæt faldstamme, gennemgående
Utæt afløb indtil tilslutning til fødeledning
Utæt badeværelsesgulv(etageadskillelse) ()
Stoppet afløb i køkkenvask
Radiatorer, radiatorventiler i lejligheden
Låse og nøgler til lejligheden
Altaner
Gulve, vægge og træværk i lejligheden
Køkkenelementer, skabe og andet inventar i lejligheden
Angreb af insekter, mus, rotter og andre skadedyr
Skjulte rør, afgrænset fra føderør
Varme-/ vandmålere
Indvendig vedligeholdelses af lokaler med særskilt brugsret til de enkelte lejligheder
Postkasser i fælles opsætning
Kviste, flunker
Antenner, paraboler (individuelle)
Fællesantenne, signalforsyning
Vedligeholdelse, fornyelse på alle fællesarealer uden for afgrænsningen til de enkelte lejligheder

 

() Forpligtelsen vil påhvile den enkelte ejer, såfremt ejerforeningen kan godtgøre, at en skade skyldes ejers misligholdelse, eller tilsidesættelse af påbud (skadedyr)