fbpx

Andelsboligforeninger

Prisliste, ekstraydelser

Prisen for ejendomsadministration af ejer- og andelsboligforeninger, tager udgangspunkt i den enkelte foreningers behov. Priser der ikke er indeholdt i en administrationsaftale, afregnes efter følgende satser:

Overdragelse af andelsboliger

Pakke 1 – kr. 8.300

Sælger/Mægler/Advokat udarbejder og ekspederer selv købsaftale (dvs. egen professionel rådgiver):

 • Gennemgang af købsaftale fra ejendomsmægler inden bestyrelsens underskrift
 • Udfyldelse af skema i.h.t. bekendtgørelse nr. 300 af 26. marts 2019
  (nøgletalsoplysninger vedr. andelsboligen til salg)
 • Afregning af salgsprovenu inkl. kontrol for pant, udlæg m.v., modregning af evt. restancer
  (sælger fremskaffer selv restgældsoplysninger, kontonummer m.v. hos panthavere)
Udføres af bestyrelsen
 • Underskrift af købsaftale efter formel godkendelse ved Laros
 • Fraflytningssyn, herunder vurdering af forbedringer, løsøre mv. i boligen samt
  udarbejdelse af flytterapport. (Udgiften kan pålægges andelshaver, hvis dette fremgår af
  foreningens vedtægt

Pakke 2 – kr. 10.400

Sælger/mægler finder selv køber – Laros udarbejder handelsdokumenter m.v.:

 • Udarbejdelse af aftale om salg/anmodning om udtræden af andelsboligforeningen
 • Udfyldelse af skema i.h.t. bekendtgørelse nr. 300 af 26. marts 2019
  (nøgletalsoplysninger vedr. andelsboligen til salg)
 • Afregning af salgsprovenu inkl. kontrol for pant, udlæg m.v., modregning af evt. restancer
  (sælger fremskaffer selv restgældsoplysninger, kontonummer m.v. hos panthavere)
Udføres af bestyrelsen
 • Underskrift af købsaftale efter formel godkendelse ved Laros
 • Fraflytningssyn, herunder vurdering af forbedringer, løsøre mv. i boligen samt
  udarbejdelse af flytterapport. (Udgiften kan pålægges andelshaver, hvis dette fremgår af
  foreningens vedtægt
Ændring, annullering, genberegninger m.v.
Ændring af købsaftale 1.050
Rabat intern overdragelse (uden afregning af købspris) 1.850
Annulleret salg (efter 6 måneder( / ny købsaftale 1.850

 

Prisliste vedr. øvrige ydelser

(bemærk at priserne er angivet inkl. moms)

Beskrivelse Timepris inkl. moms
Bogføring m.m. 660
Regnskabsmedarbejder 995
Administrator 995
Specialist  1.395
Bygherrerådgivning 1.395
Servicemedarbejder 495
Aftentillæg pr påbegyndt time 600
Honorar for byggesager % af byggeomk
Projektering inkl. teknisk bistand og byggeadministration samt afsluttende regnskab 16 %
Projektansvar inkl. byggesagsadmininistration samt afsluttende regnskab 8 %
Byggesagsadministration 6 %
Bankskifte 4.000
Generalforsamlinger
Fast timepris per påbegyndt time 985
Udenfor normal åbningstid (fast tillæg efter kl. 16) 1.600
Udenfor normal åbningstid (fast tillæg efter kl. 19) 2.600
(Tillæg bestemmes efter sluttidspunkt)

 

Ejendomsmæglerskema (andelsbolig) 3.600
Administration af fælleslån 20 kr. /md/deltager
Førindfrielse af fælleslån (ejer betaler) 1.295
Gebyr for håndtering af udenlands bankoverførsel (per gang) 220
 
Realkreditlån  
Indhentning af tilbud m.m. fra realkreditselskaber 3.500
Udarbejdelse af budget med konsekvens af låneomlægning 5.000
Efterfølgende budget-alternativer (fx ved flere forskellige lånetilbud) 1.800
Regnskabsmæssige tilpasninger/bogføring m.m. 3.500
Web-assistance og webudvikling (Laros CMS)
Årligt grundgebyr (inkl. ajour efter ordinær GF) 1.650
Timeløn, opdatering af hjemmeside (Laros CMS) 980
Webudvikling 1.295
Online adgang
Adgang til bogføring, regnskab, restancelister m.v. 2.850/år
Fakturagodkendelse online (kun som tillæg til ovenstående) 1.300/år
Kontokik i bank Kontakt pengeinstitut