fbpx

Derfor skal du vælge os som administrator

Vi har gennem årene arbejdet målrettet på at udvikle vores forretningssystemer, sådan at vi i dag kan tilbyde markedets bedste administrationsløsning.


Vores kunder får en fast kontaktperson, der har det fulde overblik over kundens ejendomme, inklusive bogholderi og regnskab


Vi tilbyder en komplet løsning, som udover den daglige økonomiske og juridiske rådgivning også omfatter bl.a. byggeteknisk rådgivning, finansiel rådgivning og ikke mindst ejendomsservice ude på ejendommen.


Vi har investeret meget i den nyeste it, så vores interne processer er så automatiserede og fejlfri som muligt.


Vi bruger vores volumen til at skaffe vores kunder gode rammeaftaler på fx forsikringer, varmeregnskaber og energimærkning.


Vi tilbyder en komplet løsning, som udover den daglige økonomiske og juridiske rådgivning også omfatter bl.a. byggeteknisk rådgivning, finansiel rådgivning og ikke mindst ejendomsservice ude på ejendommen.

Vi investerer i effektive it-systemer

Vi sætter kunden i centrum og investerer og udvikler løbende i nye it-værktøjer og -platforme. Senest som medinvestor i den digitaliserede løsning fra Wise Home, hvor vi ikke blot kan sikre billigere vand- og varmeregnskaber end alle andre, men faktisk også kan kommunikere med din ejendom. Porten til din ejendom Baseret på registreringsudstyr og en online gateway i ejendommen kan vi med Wise Home ganske enkelt overvåge alt lige fra fugt, røg og temperatur til oversvømmelsesalarmer og de enkelte lejeres forbrug i vaskekælderen.
For at give vor virksomhed de bedste forudsætninger, er vi til stadighed på forkant med udviklingen, eksempelvis på lovgivningsområdet.

Således er virksomheden repræsenteret flere steder som lægdommer i boligretten og med bestyrelsesarbejde i grundejerbevægelsen.

Derudover som medlem af bestyrelsen i Ejendomsforeningen Danmarks Administratorsektion/ hovedbestyrelse, hvor der arbejdes aktivt for at sikre vore klienter den bedst mulige varetagelse af de stillede opgaver.

Vi bruger vores volumen til at skaffe vores kunder gode rammeaftaler på fx forsikringer, varmeregnskaber og energimærkning.

Vision

Laros A/S sigter mod at blive et landsdækkende indenfor ejendomsadministration gennem organisk og muligvis strategisk vækst via opkøb eller joint venture. Vi har p.t. kontor i Århus men er stærk repræsenteret både i København, Odense, Kolding og flere andre steder i Danmark.

Vi arbejder på at gøre vores forhold til klienterne endnu tættere. Vi ønsker at være klientens foretrukne kontakt vedrørende rådgivning og bistand på ejendomsområdet. Vores vision er at være vore klienters totalleverandør inden for vores arbejdsområder.

Vi tror på, at et tæt samarbejde med klienterne bedst opnås gennem en kombination af personlige kundemøder og en veludviklet IT-platform, der giver kunderne mulighed for aktivt at deltage eller følge med i investeringen, hvad enten det gælder den løbende daglige drift eller specifikke udviklingsopgaver.

Over for vores egne leverandører og samarbejdspartnere vil vi videreudvikle relationer til gavn for alle parter. Vi vil forsat sørge for, at deltagere i vores netværk udvælges i overensstemmelse med vore klienters ønsker om pris og kvalitet.

Vores medarbejdere er karakteriserede ved faglig dygtighed, spidskompetencer inden for minimum ét af vores primære arbejdsområder og ved at udvise initiativ. Derudover er medarbejderne villige til at ændre på deres måder at løse opgaver, de arbejder selvstændigt og forstår værdien af teamwork, hvor deling af viden, ansvar og opgaver er en forudsætning for vore ydelsers høje kvalitet.