fbpx

Flyttesyn

Vi har stor erfaring med afholdelse af ind- og fraflytningssyn i forbindelse med lejerskifte

Ved opsigelser af lejemål, tilbyder vi at stå for hele processen, lige fra indkaldelse til fraflytningssynet, håndtering af istandsættelse efter fraflytning samt efterfølgende gennemførelse af indflytningssynet.

I hele processen er vi naturligvis meget opmærksomme på, at alle formelle regler i lejelovgivningen overholdes, herunder naturligvis også, om lejeforholdet er etableret før eller efter den nye lejelov, der trådte i kraft pr. 1. juli 2015.

Alle indflytningssyn og fraflytningssyn gennemføres via iPad, hvorefter der generes en elektronisk rapport med billeddokumentation og underskrifter, som herefter sendes til alle relevante parter, fx lejerne, håndværkere, administrationen eller udlejer.

Ved flyttesyn håndteres følgende:

  • Indkaldelse under hensyn til lovgivningens frister m.v.
  • Gennemførelse af syn via iPad
  • Igangsættelse af istandsættelsen
  • Fremsendelse af elektronisk rapport til alle relevante parter
  • Godkendelse af istandsættelsesomkostninger

Vil du have et tilbud eller har du spørgsmål, så kontakt vores ansvarlige for ejendomsservice; Hans Henrik Kongsted på email hhk@laros.dk eller telefon 2880 3880.